1 stycznia 2021r. zostały wprowadzone limity transakcji w aplikacji eBS Wolbrom

Informujemy, że w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa transakcji wykonywanych w aplikacji mobilnej eBS Wolbrom z dniem 1 stycznia 2021r. zostały wprowadzone limity transakcji.

Wysokość limitów wynosi:

  • limit jednorazowy – 1 000 zł
  • limit dzienny – 2 000 zł
  • limit miesięczny – 8 000 zł

Aby dokonać zmiany wysokości limitów i dopasować je do indywidualnych potrzeb i preferencji należy zmodyfikować je w systemie bankowości elektronicznej eBankNet, w następujący sposób:

  1. Wybierz ikonę – MÓJ PROFIL
  2. Wybierz zakładkę – ZARZĄDZANIE LIMITAMI
  3. Ustaw nową wysokość limitów
  4. Zatwierdź nowe limity hasłem autoryzacyjnym.

 WAŻNE! Maksymalny limit który możemy samodzielnie ustalić w systemie bankowości elektronicznej eBankNet wynosi:

  • limit jednorazowy – 10 000 zł
  • limit dzienny – 20 000 zł
  • limit miesięczny – 80 000 zł

 

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

6,05%

Stopa lombardowa

6,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2022-06-27
WIBID 3M 6,80 +0,29%
WIBOR 3M 7,00 +0,29%
WIBOR 1M 6,56 +0,46%
EURIBOR 3M -0,22 -17,20%
EURIBOR 1M -0,55 -4,73%
Wspierane przez Money.pl