1 stycznia 2021r. zostały wprowadzone limity transakcji w aplikacji eBS Wolbrom

Informujemy, że w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa transakcji wykonywanych w aplikacji mobilnej eBS Wolbrom z dniem 1 stycznia 2021r. zostały wprowadzone limity transakcji.

Wysokość limitów wynosi:

  • limit jednorazowy – 1 000 zł
  • limit dzienny – 2 000 zł
  • limit miesięczny – 8 000 zł

Aby dokonać zmiany wysokości limitów i dopasować je do indywidualnych potrzeb i preferencji należy zmodyfikować je w systemie bankowości elektronicznej eBankNet, w następujący sposób:

  1. Wybierz ikonę – MÓJ PROFIL
  2. Wybierz zakładkę – ZARZĄDZANIE LIMITAMI
  3. Ustaw nową wysokość limitów
  4. Zatwierdź nowe limity hasłem autoryzacyjnym.

 WAŻNE! Maksymalny limit który możemy samodzielnie ustalić w systemie bankowości elektronicznej eBankNet wynosi:

  • limit jednorazowy – 10 000 zł
  • limit dzienny – 20 000 zł
  • limit miesięczny – 80 000 zł

 

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,30%

Stopa lombardowa

1,75%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2021-12-06
WIBID 3M 2,04 +1,49%
WIBOR 3M 2,24 +1,36%
WIBOR 1M 1,93 +1,05%
EURIBOR 3M -0,56 +0,35%
EURIBOR 1M -0,57 -0,18%
Wspierane przez Money.pl