19 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (z późn. zm.). 
Zmiany dotyczą obowiązku rejestracji książeczek i uprawnień do premii gwarancyjnej.

Obowiązek  rejestracji  książeczki  mieszkaniowej 

Należy  zarejestrować książeczkę mieszkaniową w banku, który ją obsługuje.

Jeśli posiadasz książeczkę  założoną  przez :

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu  lub  zlikwidowany Bank Spółdzielczy w Olkuszu  -   należy zgłosić się w oddziale naszego  banku w Wolbromiu  przy ulicy Krakowskiej 26,  od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 do 14.00.

lub

Bank Spółdzielczy w Łazach  -  należy zgłosić się do oddziału naszego banku  w Łazach,  ul. Kościuszki 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00  do 14.00

ABY DOKONAĆ REJESTRACJI  KONIECZNE JEST POSIADANIE PRZY SOBIE KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWEJ.

 Od tego, czy książeczka zostanie  zarejestrowana  będzie zależeć,  jak szybko będzie można  ją zlikwidować.

W  przypadku  likwidacji  książeczki  :

  • do 31 grudnia 2022 r. – zasady likwidacji nie zmienią się,
  • od 1 stycznia 2023 r. – jeśli książeczka nie będzie zarejestrowana do 31.12.2022, właściciel nie będzie mógł jej zlikwidować jak dotychczas. Właściciel książeczki zarejestrowanej po 31.12.2022 r., będzie mógł się ubiegać o wypłatę premii gwarancyjnej dopiero od 1 stycznia kolejnego roku po dacie jej rejestracji (np. książeczkę mieszkaniową zarejestrowaną w 2023 r. będzie można zlikwidować od 1 stycznia 2024 r.).  

Wyjątkiem są sytuacje, gdy czynność uprawniająca do wypłaty premii gwarancyjnej miała miejsce przed 1 stycznia 2023 r., ale sam wniosek został złożony już w 2023 roku – wtedy książeczkę można zlikwidować w tym samym roku (o ile nie upłynął ustawowy termin 90 dni).

 

Rozszerzenie katalogu czynności uprawniających do premii gwarancyjnej

O wypłatę premii gwarancyjnej będzie można ubiegać się również w przypadku:

  • zapłaty części ceny lokalu mieszkalnego (ponad 3% wartości odtworzeniowej lokalu), na podstawie umowy najmu instytucjonalnego (z dojściem do własności),
  • montażu, wymiany lub modernizacji instalacji gazowej, elektrycznej lub wodno – kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym,
  • poniesienia wydatków na termomodernizację w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym (co najmniej 6 tys. zł),
  • ponoszenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności przez co najmniej 5 lat.

Dodatkowo, w wyniku zmiany dotychczasowego katalogu czynności uprawniających do wypłaty premii gwarancyjnej, o premię można się będzie ubiegać także przy:

  • zakupie lub zamianie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w ramach współwłasności w częściach ułamkowych,
  • zakupie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w częściach ułamkowych.

W obu przypadkach udział musi wynieść co najmniej ¼.

Do pobrania:

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

6,80%

Stopa lombardowa

7,25%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2022-10-05
WIBID 3M 7,13 +0,28%
WIBOR 3M 7,33 +0,27%
WIBOR 1M 7,22 +0,00%
EURIBOR 3M 1,17 -1,01%
EURIBOR 1M 0,66 -1,48%
Wspierane przez Money.pl