Od dnia 02.11.2022r. ulega zmianie okres ważności kart debetowych dla klientów indywidualnych i firmowych oraz naklejki zbliżeniowej. Okres ważności dla kart nowo wydanych a także odnawianych wydłuża się z 3 do 5 lat.

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

6,80%

Stopa lombardowa

7,25%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2022-11-30
WIBID 3M 7,08 -0,42%
WIBOR 3M 7,28 -0,41%
WIBOR 1M 6,94 -0,43%
EURIBOR 3M 1,98 +1,54%
EURIBOR 1M 1,50 +0,34%
Wspierane przez Money.pl