Lokata STAŁY KLIENT 2

„Lokata STAŁY KLIENT 2” nieodnawialna


Oprocentowanie zmienne, w wysokości 5,50 % w skali roku

  • kwota lokaty: od 5.000,00 zł do 100.000,00 zł
  • okres lokowania: 6 miesięcy
  • okres obowiązywania promocji: od 01.07.2023r. do 30.09.2023r.


dodatkowe warunki:

Lokata przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów posiadających aktywny rachunek ROR. Przez aktywny rachunek ROR rozumie się rachunek na którym w ostatnich 30 dniach odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia/ emerytury/ renty lub z którego opłacono minimum jeden rachunek dotyczący gospodarstwa domowego lub dokonano minimum jedną płatność kartą.