Bank Spółdzielczy w Wolbromiu


32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 26

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS-0000144999
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Regon: 000499809

NIP: 637-01-11-172

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR

 

Zarząd

Witold Myszor – Prezes Zarządu
Bożena Kozieł – Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Olszański – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Otrębska Józefa - Przewodnicząca Rady Nadzorczej   

Sikora Augustyn - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Opiłka Mieczysław - Sekretarz Rady Nadzorczej        

Maj Piotr - Członek Rady

Kondziołka Andrzej - Członek Rady

Dziób Maria - Członek Rady

Banach Mieczysław - Członek Rady

Przybyszewski Piotr - Członek Rady

Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

 Data 30 czerwiec 2021r. 31 grudzień 2021r. 30 czerwiec 2022r.
 Suma bilansowa (tys. zł) 740 277 766 083 746 554
 Fundusze własne (tys. zł) 69 944 69 991 71 842
Wynik finansowy netto (tys. zł) 972 2 381 7 899
Kredyty i inne należności brutto od sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 248 653 248 987 251 375
Depozyty sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 660 570 687 123 656 082
 Łączny współczynnik  kapitałowy w % 25,94 24,27 24,92
 ROE (rentowność kapitałów) 2,75 3,34 20,81
 ROA (rentowność aktywów) 0,27 0,32 2,10

 

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

6,80%

Stopa lombardowa

7,25%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2022-10-05
WIBID 3M 7,13 +0,28%
WIBOR 3M 7,33 +0,27%
WIBOR 1M 7,22 +0,00%
EURIBOR 3M 1,17 -1,01%
EURIBOR 1M 0,66 -1,48%
Wspierane przez Money.pl