INFORMACJA

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu informuje, że z dniem 01 czerwca 2024r. następuje zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.


Czego dotyczą zmiany?

  • Nowego obowiązku dla Banku związanego z weryfikacją w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Każdorazowo przed dokonaniem wypłaty w placówce Banku przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, sprawdzany będzie PESEL, czy nie jest zastrzeżony. W przypadku zastrzeżenia nr PESEL, wypłata zostanie wstrzymana na 12 godzin. Zmiana wynika z wprowadzonej ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości;
  • Dodania nowej przyczyny wypowiedzenia umowy rachunku bankowego przez Bank w przypadku umieszczenia klienta na Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego;  
  • Aktualizacji definicji usługi bankowości elektronicznej, systemu bankowości mobilnej.


Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem.


REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH