Kontakt

Centrala w Wolbromiu

32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 26

Sekretariat

sekretariat@bs-wolbrom.com.pl

Dział kredytów

kredyty@bs-wolbrom.com.pl

Dział księgowości

ksiegowosc@bs-wolbrom.com.pl

Stanowisko ds. marketingu i reklamy

marketing@bs-wolbrom.com.pl

Bezpieczeństwo

ZASTRZEŻ SWOJĄ KARTĘ PŁATNICZĄ


Dokonaj telefonicznej blokady karty płatniczej w przypadku zgubienia bądź kradzieży

+48 86 215 50 50

Inspektor Ochrony Danych

Anna Gałka

iod@bs-wolbrom.com.pl

tel. /32/ 647 20 60

Placówki

Znajdź tą placówkę, która jest najbliżej Ciebie!