Bank Spółdzielczy w Wolbromiu

32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 26 

 

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS-0000144999 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Regon: 000499809

NIP: 637-01-11-172 Kod BIC

(SWIFT): POLUPLPR