• Informacje
  • Raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej

Raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowejAPI PSD2

Bankowość internetowa

Raportowany kwartał

Dostępność
(%)

Niedostępność
(%)

Dostępność
(%)

Niedostępność
(%)

14.09.2019 r. - 13.12.2019 r.

99,91 0,09 99,30 0,70

14.12.2019 r. - 13.03.2020 r.

100,00

0,00

99,47

0,53

14.03.2020 r. - 13.06.2020 r.

100,00

0,00

99,91

0,09

14.06.2020 r. - 13.09.2020 r.

100,00

0,00

99,99

0,01

14.09.2020 r. - 13.12.2020 r.

100,00

0,00

99,89

0,11

14.12.2020 r. - 13.03.2021 r.

100,00

0,00

99,97

0,03

14.03.2021 r. - 13.06.2021 r.

99,99

0,01

99,96

0,04

14.06.2021 r. - 13.09.2021 r.

99,99

0,01

100,00

0,00

14.09.2021 r. - 13.12.2021 r.

99,98

0,02

99,97

0,03

14.12.2021 r. - 13.03.2022 r.

99,88

0,12

99,99

0,01

14.03.2022 r. - 13.06.2022 r.

99,98

0,02

99,93

0,07

14.06.2022 r. - 13.09.2022 r.

99,99

0,01

99,99

0,01

14.09.2022 r. - 13.12.2022 r.

99,80

0,20

99,98

0,02