• Informacje
  • Raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej

Raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej

 

 

API PSD2

Bankowość internetowa

Raportowany kwartał

Dostępność
(%)

Niedostępność
(%)

Dostępność
(%)

Niedostępność
(%)

14.09.2019 r. - 13.12.2019 r.

99,91 0,09 99,30 0,70

I kwartał 2020

100,00

0,00

99,47

0,53

II kwartał 2020

100,00

0,00

99,91

0,09

III kwartał 2020

100,00

0,00

99,99

0,01

IV kwartał 2020

100,00

0,00

99,89

0,11

I kwartał 2021

100,00

0,00

99,97

0,03

II kwartał 2021

99,99

0,01

99,96

0,04

III kwartał 2021

99,99

0,01

100,00

0,00

IV kwartał 2021

99,98

0,02

99,97

0,03

I kwartał 2022

99,88

0,12

99,99

0,01

II kwartał 2022

99,98

0,02

99,93

0,07

III kwartał 2022

99,99

0,01

99,99

0,01

IV kwartał 2022

99,80

0,20

99,98

0,02

I kwartał 2023

99,96

0,04

100,00

0,00

II kwartał 2023

99,99

0,01

99,96

0,04

III kwartał 2023

99,99

0,01

99,98

0,02

IV kwartał 2023

100,00

0,00

99,99

0,01

I kwartał 2024

99,96

0,04

99,94

0,06