Kontakt

Centrala w Wolbromiu

32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 26

Sekretariat

sekretariat@bs-wolbrom.com.pl

Dział kredytów

kredyty@bs-wolbrom.com.pl

Dział księgowości

ksiegowosc@bs-wolbrom.com.pl

Stanowisko ds. marketingu i reklamy

marketing@bs-wolbrom.com.pl

Bezpieczeństwo

ZASTRZEŻ SWOJĄ KARTĘ PŁATNICZĄ


Dokonaj telefonicznej blokady karty płatniczej w przypadku zgubienia bądź kradzieży

+48 86 215 50 50

Inspektor Ochrony Danych

Anna Gałka

iod@bs-wolbrom.com.pl

tel. /32/ 647 20 60

Placówki

Znajdź tą placówkę, która jest najbliżej Ciebie!

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

6,80%

 

Stopa lombardowa

7,25%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wiêcej
Depozyty 3m
2022-12-28
WIBID 3M 6,83 +0,00%
WIBOR 3M 7,03 +0,00%
WIBOR 1M 6,95 +0,14%
EURIBOR 3M 2,13 -0,61%
EURIBOR 1M 1,90 -0,79%
Wspierane przez Money.pl