Władze Banku

Zarząd

Witold Myszor

Prezes Zarządu

Bożena Kozieł

WicePrezes Zarządu

Krzysztof Olszański

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Otrębska Józefa

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 

Sikora Augustyn

Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

 

Opiłka Mieczysław

Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Maj Piotr

Członek Rady

 

Kondziołka Andrzej

Członek Rady

 

Dziób Maria

Członek Rady

 

Banach Mieczysław

Członek Rady

 

Przybyszewski Piotr

Członek Rady

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

6,80%

 

Stopa lombardowa

7,25%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wiêcej
Depozyty 3m
2022-12-28
WIBID 3M 6,83 +0,00%
WIBOR 3M 7,03 +0,00%
WIBOR 1M 6,95 +0,14%
EURIBOR 3M 2,13 -0,61%
EURIBOR 1M 1,90 -0,79%
Wspierane przez Money.pl