Zarząd

Witold Myszor – Prezes Zarządu
Bożena Kozieł – Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Olszański – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Otrębska Józefa - Przewodnicząca Rady Nadzorczej   

Garus Stanisław - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Piątek Mieczysław - Sekretarz Rady Nadzorczej        

Maj Piotr - Członek Rady

Kondziołka Andrzej - Członek Rady

Natkaniec Jacek - Członek Rady

Dziób Maria - Członek Rady

Opiłka Mieczysław - Członek Rady

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

5,30%

Stopa lombardowa

5,75%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2022-05-20
WIBID 3M 6,26 +0,16%
WIBOR 3M 6,46 +0,16%
WIBOR 1M 5,62 +0,36%
EURIBOR 3M -0,35 +5,43%
EURIBOR 1M -0,54 +1,81%
Wspierane przez Money.pl