Usługa SMS Banking umożliwia szybką komunikację Klienta z Bankiem w obu kierunkach:

1. Automatycznie – wysyłane są wiadomości informujące klienta o:

  • saldzie na początek dnia
  • wolnych środkach
  • operacje uznania
  • operacje obciążenia
  • Blokady na rachunku
  • Spłata raty
  • Zapadalność lokaty

2. Na żądanie klienta – w odpowiedzi na konkretne zapytanie Bank przesyła zwrotny SMS z żądanymi informacjami takimi jak:

  • Salda rachunków
  • Oprocentowanie rachunków
  • Trzy ostatnie operacje na rachunkach

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

0,11%

Stopa lombardowa

0,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2020-08-12
WIBID 3M 0,03 +0,00%
WIBOR 3M 0,23 +0,00%
WIBOR 1M 0,20 +0,00%
EURIBOR 3M -0,48 -0,84%
EURIBOR 1M -0,51 +0,96%
Wspierane przez Money.pl