Transakcje Niskokwotowe

Od 1 lipca 2023r. wprowadzone zostaną zmiany dotyczące braku wymaganego silnego uwierzytelnienia 3DS dla transakcji niskokwotowych realizowanych kartą w internecie, tak samo jak dla transakcji realizowanych w sklepach stacjonarnych. Brak silnego uwierzytelnienia dotyczy pojedynczej transakcji internetowej lub określonej liczby następujących po sobie takich transakcji internetowych, a także określonej wysokości transakcji. Kwoty transakcji oraz sumy transakcji, dla których nie obowiązuje silne uwierzytelnienie, znajdą Państwo na stronie internetowej w zakładkach dotyczących poszczególnych kart płatniczych