Bank Spółdzielczy w Wolbromiu

32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 26 

 

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS-0000144999 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Regon: 000499809

NIP: 637-01-11-172 Kod BIC

(SWIFT): POLUPLPR

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

6,80%

 

Stopa lombardowa

7,25%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wiêcej
Depozyty 3m
2022-12-28
WIBID 3M 6,83 +0,00%
WIBOR 3M 7,03 +0,00%
WIBOR 1M 6,95 +0,14%
EURIBOR 3M 2,13 -0,61%
EURIBOR 1M 1,90 -0,79%
Wspierane przez Money.pl