Dane finansowe

Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

Data

30 czerwiec 2021r.

31 grudzień 2021r.

30 czerwiec 2022r.

Suma bilansowa (tys. zł)

740 277

766 083

746 554

Fundusze własne (tys. zł)

69 944

69 991

71 842

Wynik finansowy netto (tys. zł)

972

2 381

7 899

Kredyty i inne należności brutto od sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł)

248 653

248 987

251 375

Depozyty sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł)

660 570

687 123

656 082

Łączny współczynnik kapitałowy w %

25,94

24,27

24,92

ROE (rentowność kapitałów)

2,75

3,34

20,81

ROA (rentowność aktywów)

0,27

0,32

2,10

Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

6,80%

 

Stopa lombardowa

7,25%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wiêcej
Depozyty 3m
2022-12-28
WIBID 3M 6,83 +0,00%
WIBOR 3M 7,03 +0,00%
WIBOR 1M 6,95 +0,14%
EURIBOR 3M 2,13 -0,61%
EURIBOR 1M 1,90 -0,79%
Wspierane przez Money.pl