Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

 Data 30 czerwiec 2019 r 31 grudzień 2019 r. 30 czerwiec 2020 r
 Suma bilansowa (tys. zł) 595 221 631 822 661 388
 Fundusze własne (tys. zł) 64 966 64 983 64 992
Wynik finansowy netto (tys. zł) 2 145 3 416 1 796
Kredyty i inne należności brutto od sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 209 744 218 894 222 345
Depozyty sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 519 920 557 291 583 633
 Łączny współczynnik  kapitałowy w % 21,90 20,95 20,67
 ROE (rentowność kapitałów) 6,45 5,08 5,14
 ROA (rentowność aktywów) 0,76 0,59 0,57

 

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

0,11%

Stopa lombardowa

0,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2021-01-15
WIBID 3M 0,01 +0,00%
WIBOR 3M 0,21 +0,00%
WIBOR 1M 0,19 +0,00%
EURIBOR 3M -0,55 -0,92%
EURIBOR 1M -0,56 -0,18%
Wspierane przez Money.pl