Dane finansowe

Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

Data

30 czerwiec 2022r.

31 grudzień 2022r.

30 czerwiec   2023r.

Suma bilansowa (tys. zł)

746 554

795 598

804 594

Fundusze własne (tys. zł)

71 842

71 707

88 215

Wynik finansowy netto (tys. zł)

7 899

17 259

13 530

Kredyty i inne należności brutto od sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł)

251 375

264 010

259 098

Depozyty sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł)

656 082

688 687

690 930

Łączny współczynnik kapitałowy w %

24,92

21,91

28,21

ROE (rentowność kapitałów)

20,81

21,52

28,14

ROA (rentowność aktywów)

2,10

2,27

3,38