Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

 Data 30 czerwiec 2021r. 31 grudzień 2021r. 30 czerwiec 2022r.
 Suma bilansowa (tys. zł) 740 277 766 083 746 554
 Fundusze własne (tys. zł) 69 944 69 991 71 842
Wynik finansowy netto (tys. zł) 972 2 381 7 899
Kredyty i inne należności brutto od sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 248 653 248 987 251 375
Depozyty sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 660 570 687 123 656 082
 Łączny współczynnik  kapitałowy w % 25,94 24,27 24,92
 ROE (rentowność kapitałów) 2,75 3,34 20,81
 ROA (rentowność aktywów) 0,27 0,32 2,10

 

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

6,80%

Stopa lombardowa

7,25%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2022-10-05
WIBID 3M 7,13 +0,28%
WIBOR 3M 7,33 +0,27%
WIBOR 1M 7,22 +0,00%
EURIBOR 3M 1,17 -1,01%
EURIBOR 1M 0,66 -1,48%
Wspierane przez Money.pl