Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

 Data 31 grudzień 2017 r. 30 czerwiec 2018 r. 31 grudzień 2018 r.
 Suma bilansowa (tys. zł) 533 729 530 939 545 052
 Fundusze własne (tys. zł) 58 061 61 186 61 172
Wynik finansowy netto (tys. zł) 3 386 1 893 3 410
Kredyty i inne należności brutto od sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 209 996 205 352 206 989
Depozyty sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 457 687 459 311 473 378
 Łączny współczynnik  kapitałowy w % 21,44 22,54 22,34
 ROE (rentowność kapitałów) 5,23 5,97 5,31
 ROA (rentowność aktywów) 0,66 0,71 0,64

 

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,75%

Stopa lombardowa

2,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2019-07-18
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
EURIBOR 3M -0,37 -1,10%
EURIBOR 1M -0,40 -0,51%
Wspierane przez Money.pl