Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

 Data 31 grudzień 2019 r. 30 czerwiec 2020 r. 31 grudzień  2020r.
 Suma bilansowa (tys. zł) 631 822 661 388 715 813
 Fundusze własne (tys. zł) 64 983 64 992 68 363
Wynik finansowy netto (tys. zł) 3 416 1 796 1 589
Kredyty i inne należności brutto od sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 218 894 222 345 236 782
Depozyty sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 557 291 583 633 640 246
 Łączny współczynnik  kapitałowy w % 20,95 20,67 21,87
 ROE (rentowność kapitałów) 5,08 5,14 2,26
 ROA (rentowność aktywów) 0,59 0,57 0,24

 

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

0,11%

Stopa lombardowa

0,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2021-06-23
WIBID 3M 0,01 +0,00%
WIBOR 3M 0,21 +0,00%
WIBOR 1M 0,18 +0,00%
EURIBOR 3M -0,54 +0,37%
EURIBOR 1M -0,55 -0,55%
Wspierane przez Money.pl