Dla przedsiębiorców, spółek, spółdzielni bank oferuje następujące kredyty:

  • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym,
  • kredyt obrotowy,
  • kredyt płatniczy,
  • kredyt inwestycyjny,
  • kredyty pomostowe.

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,75%

Stopa lombardowa

2,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2020-02-20
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
WIBOR 1M 1,63 +0,00%
EURIBOR 3M -0,40 +2,42%
EURIBOR 1M -0,48 +0,00%
Wspierane przez Money.pl