Dla przedsiębiorców, spółek, spółdzielni bank oferuje następujące kredyty:

  • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym,
  • kredyt obrotowy,
  • kredyt płatniczy,
  • kredyt inwestycyjny,
  • kredyty pomostowe.

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,05%

Stopa lombardowa

1,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2020-04-02
WIBID 3M 0,97 +0,00%
WIBOR 3M 1,17 +0,00%
WIBOR 1M 1,13 -0,88%
EURIBOR 3M -0,34 +5,51%
EURIBOR 1M -0,47 -10,64%
Wspierane przez Money.pl