Bank Spółdzielczy w Wolbromiu oferuje:

Lokaty typu o/n overnight w PLN.
Lokaty terminowe w PLN

na okres:

  • od 2 do 29dni – lokaty krótkoterminowe NIEODNAWIALNE o stałej stopie %
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 24 i 36 miesięcy.

Lokata odnawialna, bez możliwości częściowych wypłat.
Lokaty 1, 3, 6 miesięczne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. Pozostałe lokaty oprocentowane są w/g zmiennej stopy procentowej.
Wielkość oprocentowania lokat terminowych przy wpłatach od 300.000 zł może być przedmiotem negocjacji.

Lokaty terminowe w walutach wymienialnych w USD i EUR

na okresy:

  • 3, 6 i 12 miesięcy.

Lokaty w walutach wymienialnych (USD i EUR) oprocentowane w/g zmiennej stopy procentowej, bez możliwości częściowych wypłat.

Lokaty w kwotach powyżej 50.000,00 USD lub o równowartości tej kwoty w walucie EUR mogą być negocjowane.

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,05%

Stopa lombardowa

1,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2020-04-02
WIBID 3M 0,97 +0,00%
WIBOR 3M 1,17 +0,00%
WIBOR 1M 1,13 -0,88%
EURIBOR 3M -0,34 +5,51%
EURIBOR 1M -0,47 -10,64%
Wspierane przez Money.pl