Rachunek bieżący dla rolników służy do gromadzenia środków pieniężnych i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością.

 

Korzyści

  • niska opłata za prowadzenie rachunku
  • łatwy dostęp do środków poprzez sieć placówek oraz bankomatów
  • dokonywanie transakcji w kraju i za granicą za pośrednictwem kart płatniczych VISA lub MASTERCARD,
  • możliwość założenia bankowości elektronicznej eBankNet
  • możliwość nadania przelewu natychmiastowego BlueCasch
  • możliwość skorzystania z usługi powiadamiania o wpływach na rachunek smsBankNet
  • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym,
  • dostęp do szerokiej oferty atrakcyjnych produktów i usług z oferty Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,30%

Stopa lombardowa

1,75%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2021-12-06
WIBID 3M 2,04 +1,49%
WIBOR 3M 2,24 +1,36%
WIBOR 1M 1,93 +1,05%
EURIBOR 3M -0,56 +0,35%
EURIBOR 1M -0,57 -0,18%
Wspierane przez Money.pl