Karta kredytowa

Bank oferuje dla klientów indywidualnych następujące rodzaje kredytów:

  • kredyty na budownictwo mieszkaniowe,
  • kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,
  • kredyty gotówkowe.

 

 Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,75%

Stopa lombardowa

2,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2019-08-21
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
EURIBOR 3M -0,42 -0,48%
EURIBOR 1M -0,41 +3,31%
Wspierane przez Money.pl