Karta kredytowa

Bank oferuje dla klientów indywidualnych następujące rodzaje kredytów:

  • kredyty na budownictwo mieszkaniowe,
  • kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,
  • kredyty gotówkowe.

 

 Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,75%

Stopa lombardowa

2,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2020-02-20
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
WIBOR 1M 1,63 +0,00%
EURIBOR 3M -0,40 +2,42%
EURIBOR 1M -0,48 +0,00%
Wspierane przez Money.pl